Projekt UE

Realizujemy projekt o tytule „Dotacja na kapitał obrotowy dla TFC Monika Cichocka, 7271578559, Lipowa 20/19, 90-743 Łódź w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.
Projekt dotyczy wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.
Dofinansowanie projektu z UE: 23 535 zł. 33 gr..